Shuo Zheng

Name:

Shuo Zheng

Title:

Forward Deployed Engineer

Company:

Palantir


Connect with Shuo